ورود/ثبت نام

صرافی به نام اکبر که از فرار مالیاتی بابک مطلع است، از او وجوهی را تحویل گرفته و سپس ارز، به بابک واگذار می نماید. عمل اكبر مشمول کدام مورد است؟(قضاوت۱۳۹۲)

١) انتقال مال ناشی از جرم
۲) اخفاء مال ناشی از جرم
٣) تبانی در معاملات
۴) پولشویی

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه 4صحیح است.