ورود/ثبت نام

در دعوایی با ایراد ردّ دادرس، قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده به دادگاه دیگر ارجاع می شود، چنانچه پس از ارجاع پرونده، دادرس صادر کننده قرار امتناع از رسیدگی تغییر یابد و جهت رد برای دادرس جدید نباشد، در خصوص دادگاه رسیدگی کننده به دعوا، کدام مورد صحیح است؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) چنانچه دادگاه مرجوع اليه، جلسه اول دادرسی را تشکیل نداده باشد، پرونده به دادگاه پیشین ارسال می شود.
۲) در هر حال، برای تعیین دادگاه، پرونده باید به مرجع حل اختلاف ارجاع شود.
۳) دادگاه مرجوع اليه رسیدگی می کند.
۴) دادگاه پیشین رسیدگی می کند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه 3صحیح است. به استناد ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنى.