ورود/ثبت نام

مدیر شرکت سهامی در هنگام انتخاب ، مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نیست او ظرف مدت یک ماه ، تعداد سهام لازم را به عنوان وثیقه تهیه نکرده و به صندوق شرکت نمی سپارد. وضعیت مدیریت وی، کدام است ؟(قضاوت۱۳۹۳)

۱) هر ذینفع می تواند عزل او را از دادگاه بخواهد.
۲) مستعفی محسوب می شود.
۳) انتخاب چنین شخصی به عنوان مدیر واجد اثر قانونی نیست.
۴) تأثیری در سمت وی ندارد و تنها می توان الزام وی به تهیه سهام وثیقه را تقاضا کرد

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه2 صحیح است.