ورود/ثبت نام

مرور زمان تعقیب کیفری و حقوقی چک پرداخت نشدنی ، به ترتیب کدام است ؟(قضاوت۱۳۹۳)

۱) شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت – سه سال
۲) شش ماه از تاریخ صدور – دو سال
۳) شش ماه از تاریخ صدور یا از تارخ گواهی عدم پرداخت – سه سال
۴) شش ماه از تاریخ صدور یا از تاریخ گواهی عدم پرداخت – پنج سال

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه4 صحیح است.