ورود/ثبت نام

کدام ، مورد صحیح است ؟(قضاوت۱۳۹۳)

۱) در اختلاف میان نماینده و اصیل ، مدعی کسی است که می گوید معامله به نمایندگی واقع شده است.
۲) نکاح با شخص ثالث ، به صورت شرط نتیجه قابل تحقق است.
۳) امکان تعهد به سود ثالث ، ویژه صلح ، هبه و بیمه عمر است .
۴) در اختلاف میان دو طرف معامله ، اثبات نمایندگی از شخص ثالث ، طرف عقد را از تعهدی که پذیرفته است ، معاف می کند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 1صحیح است.