ورود/ثبت نام

کدام مورد، در خصوص ابراء، صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۳)

۱) ابراء از دینی که سبب آن ایجاد شده است، نافذ نیست.
۲) شرط عوض در ابراء، آن را معوض می کند.
۳) شرط عوض در ابراء، آن را باطل می کند.
۴) وصیت به ابراء، نیاز به قبول موصی له بدهکار ندارد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه4 صحیح است.