ورود/ثبت نام

کدام مورد در خصوص معاونت در جرم، صحیح است؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) معاونت در جرایم ترک فعلی، قابلیت تحقق ندارد.
۲) معاونت در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ قابل مجازات نیست.
۳) معاونت در حدودی که مجازات قانونی آنها شلاق حدّی است، دارای مجازات تعزیری می باشد.
۴) در صورتی که در قانون، مجازات خاصی برای معاون، تحت همین عنوان، تعیین شده باشد، همان کیفر اعمال می شود و با قواعد عمومی معاونت، مجازات تعیین نمی شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه3 صحیح است. به استناد ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب ۱۳۹۹