ورود/ثبت نام

«الف»، ماشین خود را در قبال مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به «ب» می فروشد و طرفین توافق می کنند چنانچه «الف»، ظرف مدت ۳ ماه این مبلغ را برگرداند، بتواند معامله را فسخ کند. «الف» در مدت تعیین شده نمی تواند مبلغ مذکور را برگرداند و «ب» با وکالتی که داشته، ماشین را به خود منتقل می کند و سپس آن را به «ج» می فروشد، چنانچه ثابت شود «الف» صرفاً با قصد گرفتن قرض از «ب»، حاضر به معامله شده است، معاملات بین ( «الف» و «ب ») و (ب» و «ج»). به ترتیب، چه حکمی دارد؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) باطل – غیرنافذ
۲) باطل – باطل
۳) صحیح – صحیح
۴) غير نافذ – غیر نافذ

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه1 صحیح است. به استناد مواد ۱۹۴ و ۲۴۷ قانون مدنی