ورود/ثبت نام

بنایی دولتی در فهرست آثار مّلی کشور، ثبت و به عنوان یه اثر نفیس شناخته شده است. با توجه به اصول قانون اساسی، کدام حکم صحیح است ؟(وکالت۱۴۰۲کانون)

۱. در هر صورت، بهره برداری از منافع این بنا توسط اشخاص خصوصی، منوط به مجوز دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
۲. در هر صورت، انتقال عین یا بهره برداری از این بنا توسط اشخاص خصوصی، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.
۳. واگذاری بهره برداری از منافع بنای مزبور به اشخاص خصوصی امکان پذیر است.
۴. انتقال عین بنای مذکور به مؤسسه عمومی غیر دولتی امکان پذیر است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 3صحیح است.