ورود/ثبت نام

در بند اول ماده ۳۳۲ قانون مدنی اعلام شده است که : «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است، نه مسبب.» و در بند دوم همان ماده مقرر شده است که: «مگر اینکه سبب اقوا باشد، به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.» این دو بند به ترتیب، با کدام یک از نظریه های مربوط به تشخیص سبب یا اسباب مسئول در فرض اجتماع اسباب در مسئولیت مدنی انطباق دارد؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) سبب نزدیک و بی واسطه _ سبب متعارف و اصلی
۲) سبب مقدم در تاثیر _ سبب متعارف و اصلی
۳) سبب متعارف و اصلی- سبب نزدیک و بی واسطه
۴) سبب مقدم در تاثیر _ سبب نزدیک و بی واسطه

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه1 صحیح است. براساس نظریه سبب نزدیک و بی واسطه تنها نزدیکترین و آخرین سبب مسئول قرار میگیرد و اسباب دورتر فراموش میشود به عبارت دیگر نزدیکترین سبب مؤثرترین آنها نیز هست و مطابق نظریه سبب متعارف و اصلی، بین سبب ورود ضرر و شرایطی که زمینه را برای تأثیر سبب فراهم آورده است تفاوت وجود دارد. دکتر کاتوزیان، حقوق مدنی الزامهای خارج از،قراردادش ۲۰۷ و ۲۱۲