ورود/ثبت نام

در یکی از شعب دیوان عدالت اداری، مستند طرف شکایت، آیین نامه ای است که قاضی شعبه، آن را خلاف موازین شرح تشخیص می دهد. به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی، تکلیف قاضی در این پرونده چیست؟(وکالت۱۴۰۲کانون)

۱. مکلف است از اجرای آیین نامه خودداری کرده و آن را برای فقهای شورای نگهبان ارسال نماید.
۲. فقط می تواند پس از کسب نظر فقهای شورای نگهبان، از اجرای آیین نامه مزبور خودداری کند.
۳. مکلف است از اجرای آیین نامه خودداری کرده و آن را به هیئت عمومی دیوان ارجاع دهد.
۴. مکلف است از اجرای آیین نامه مزبور خودداری کند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه4 صحیح است.