ورود/ثبت نام

در یک پرونده، قاضی، فرد متهم را به موجب قرار بازداشت موقت، یک سال بازداشت می نماید و متعقباً به لحاظ فقدان ادلّه قانونی و شرعی کافی، رأی بر برائت صادر می کند. طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی، فرد مذکور از چه حقی برخوردار است؟(وکالت۱۴۰۲کانون)

۱. در هر صورت، خسارت به وسیله دولت، جبران و از متهم اعاده حیثیت می شود.
۲. در صورت عدم تقصیر قاضی، خسارت به وسیله دولت، جبران و از متهم اعاده حیثیت می شود.
۳. چون صدور قرار بازداشت طبق قانون در صلاحیت قاضی بوده است، هیچ تقصیری متوجه قاضی نبوده و متهم هیچ حقی ندارد.
۴. در صورتی که قرار صادره مخالف موازین شرعی و قانونی صادر شده باشد، خسارت به وسیله دولت، جبران و از متهم اعاده حیثیت می شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه2 صحیح است.