ورود/ثبت نام

فردی که پیش تر سرپرست یکی از وزارتخانه ها بوده، به جرم صدور چک بلامحل تحت تعقیب قرار گرفته است. طبق اصوص قانون اساسی، رسیدگی به دعاوی مزبور، تابع کدام حکم زیر است ؟(وکالت۱۴۰۲کانون)

۱. در دادگاه عمومی دادگستری و با اطلاع هیئت وزیران رسیدگی می شود.
۲. در دادگاه عمومی دادگستری و مطابق آیین دادرسی کیفری رسیدگی می شود.
۳. در محاکم خاص رسیدگی به جرایم کارکنان دولت و با حضور هیئت منصفه رسیدگی می شود.
۴. در محاکم خاص رسیدگی به جرایم کارکنان دولت و با اطلاع هیئت وزیران رسیدگی می شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه2 صحیح است.