ورود/ثبت نام

یک سازمان دولتی قصد ابطال تصمیم موردی وزارت امور اقتصادی و دارایی را دارد. مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای مزبور، با توجه به اصول قانون اساسی کدام است؟(وکالت۱۴۰۲کانون)

۱. محاکم دادگستری با توجه به اطلاق مذکور در اصل ۱۵۹
۲. دیوان عدالت اداری با توجه به صلاحیت مقرر در اصل ۱۷۳
۳. شعب دیوان عالی کشور با توجه به صلاحیت های مقرر در اصل ۱۶۱
۴. دیوان محاسبات کشور با توجه به حق نظارت مقرر در اصول ۵۴ و ۵۵

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه1 صحیح است.