ورود/ثبت نام

«الف» مرتکب جعل اسکناس ده هزار ریالی ایران در فرانسه می شود. وی در فرانسه محاکمه، محکوم و مجازات اجرا می شود، کدام مورد در خصوص صلاحیت محاکم ایران در رسیدگی به این جرم، صحیح است؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) تنها در صورتی که مشمول عنوان افساد فی الارض شود، صالح به رسیدگی هستند و در غیر این صورت، صلاحیت رسیدگی ندارند.
۲) تنها در صورتی که اسکناس به ایران وارد شده باشد، صالح به رسیدگی هستند.
۳) صالح به رسیدگی هستند و قاعده احتساب رعایت می شود.
۴) صالح به رسیدگی نیستند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه 3صحیح است. به استناد مواد ۷ و ۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲