ورود/ثبت نام

با توجه به مفاد ماده ۱۱۲ قانون تجارت که در خصوص شرکت با مسئولیت محدود مقرر می دارد: «در هیچ مورد، اکثریت شرکا نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند.»، کدام مورد صحیح است؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و اندوخته قانونی با اکثریت سرمایه و عددی شرکا مجاز است ولی افزایش سرمایه با تأمین مالی به صورت نقدی و با رأی اکثریت، مجاز نیست.
۲) پس از تصمیم مجمع عمومی شرکاء مبنی بر افزایش سرمایه شرکت، نمی توان شریک را از طریق اقدام حقوقی، ملزم به تأمین وجوه به نسبت سهم الشرکه خود کرد.
۳) با اکثریت شرکاء نمی توان شریکی را به افزایش سرمایه ملزم ساخت، مگر آنکه نیمی از سرمایه اسمی شرکت از میان رفته باشد.
۴) بدون موافقت همه شرکای شرکت، افزایش سرمایه مجاز نیست.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه2 صحیح است. به استناد ماده 112 قانون تجارت.