ورود/ثبت نام

در دعوای بطلان مصوبات مجامع عمومی شرکت سهامی به دلیل رعایت نشدن مقررات قانونی، اصولاً چه شخص یا اشخاصی باید خوانده قرار گیرند؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) شرکت به عنوان شخص حقوقی و سهامداران مسئول بطلان و مدیران صاحب امضا
۲) شرکت به عنوان شخص حقوقی و سهامداران مسئول بطلان و کلیه مدیران
۳) شرکت به عنوان شخص حقوقی و سهامداران مسئول بطلان
۴) شرکت به عنوان شخص حقوقی

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 4صحیح است. به استناد ماده ۲۷۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت على الاصول دعوا باید به طرفیت شخصی مطرح گردد که مستقیماً از آثار دعوا منتفع یا متضرر باشد. همچنین نظـر بـه اینکه شرکت دارای شخصیت حقوقی است و اقدامات و تصمیمات مدیران یا سهامداران به منزله اقدام و تصمیم شخص حقوقی (شرکت) است بنابراین طرف دعوا قرار دادن سهامداران یا شرکاء لازم نیست.