ورود/ثبت نام

در کدام یک از شرکت های زیر، برای انتقال سهام یا سهم الشرکه یکی از شرکاء، موافقت تمام شرکاء ضروری است؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) نسبی
۲) مختلط سهامی و تضامنی
۳) با مسئولیت محدود و تضامنی
۴) مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی و تضامنی

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 1صحیح است. به استناد ماده ۱۸۵ با لحاظ ماده ۱۲۳ قانون تجارت.