ورود/ثبت نام

کدام مورد زیر، تحت همین عناوین مطروحه، قابل مجازات نیست؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) شروع به جرم حدی مستوجب جلد
۲) شروع به سر دستگی
۳) معاونت در شروع به جرم دارای حبس درجه ۵
۴) شرکت در سرقت حدی

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2 صحیح است. به استناد بند ب ماده ،۱۲۲ ماده ۱۲۳ ماده ۱۲۵ و تبصره ذیل آن و ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲