ورود/ثبت نام

هرگاه در دادسرا بین بازپرس و دادستان در خصوص نوع جرم قتل از لحاظ عمدی یا غیر عمدی بودن اختلاف ایجاد شود مرجع حل اختلاف کدام است؟(ارشد۱۴۰۳)

۱) نظر دادستان اعمال میشود.
۲) دادسرای دیوان عالی کشور
۳) دادگاه کیفری یک
۴) دادگاه کیفری دو

گزینه صحیح

۰
گزینه۴ صحیح است.x

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: