ورود/ثبت نام

شخص با علم به خطر و از روی تقصیر وارد منطقه پادگان نظامی شده که ورود به آن ممنوع است و نگهبان مطابق مقررات او را هدف قرار میدهد و فرد فوت میکند پرداخت دیه بر عهده کیست؟(ارشد۱۴۰۳)

۱) بيت المال
۲) عاقله نگهبان
۳) ضمانی ثابت نیست
۴) ابتداناً عهده نگهبان است ولی در صورت اعسار از پرداخت بیت المال پرداخت می کند.

گزینه صحیح

۰
گزینه۳صحیح است.x

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی: