ورود/ثبت نام

«الف» بابت ارتکاب جرم خیانت در امانت ( با مجازات ۶ ماه تا ۳ سال حبس) به ۳ سال حبس محکوم شده است. پس از محکومیت قطعی و قبل از اجرا، مرتکب جرم سوزاندن سند دولتی (با مجازات ۲ تا ۱۰ سال حبس) می شود. چه مجازاتی برای جرم دوم تعیین می شود و کدام مجازات اجرا می شود؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱) تا ۱۰ سال حبس- هردو مجازات خیانت در امانت و سوزاندن سند دولتی
۲) حبس ۱۰ تا ۱۵ سال – هر دو مجازات خیانت در امانت و سوزاندن سند دولتی
۳) تا ۱۰ سال حبس – مجازات اشد مذکور در حکم
۴) حبس ۱۰ تا ۱۵ سال – مجازات اشد مذکور در حکم

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است.