ورود/ثبت نام

بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی و تصدیق دادگاه، کشف می شود که در گزارش مدیر تصفیه به دلیل اشتباه اساسی و غیرعمد او، دارایی و قروض تاجر به میزان واقعی ذکر نشده است، قرارداد ارفاقی چه وضعیتی دارد؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱) باطل
۲) صحيح و نافذ
۳) صحیح و قابل فسخ
۴) غیرنافذ و منوط به تنفیذ طلبکاران

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است.