ورود/ثبت نام

اشکان ۳۰ ساله، سیامک ۱۳ ساله را اکراه غیرقابل تحمل به تخریب مال غیر کرده است. مسئولیت اشکان و سیامک چگونه است؟(قضاوت۱۳۹۸)

۱) سیامک مجازات نمی شود و اشکان به حداکثر مجازات قانونی تخریب محکوم می شود.
۲) سیامک مجازات نمی شود و اشکان به حداکثر مجازات قانونی معاونت در جرم تخریب محکوم می شود.
۳) سیامک مجازات نمی شود و اشکان به مجازات قانونی تخریب محکوم می شود.
۴) سیامک به اقدام تامینی و تربیتی و اشکان به مجازات قانونی تخریب محکوم می شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است.