ورود/ثبت نام

مردي به قصد سقط جنين، دختر چهارساله خود را تحريك به ايراد ضرب به مادرش مي كند و در اثر آن ضربه، جنين سقط مي شود. مجازات پدر نسبت به سقط جنين چيست؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) فقط تعزیر به عنوان مباشر معنوی
۲) تعزیر به عنوان معاون و دیه به عنوان عاقلة دختر
۳) فقط تعزیر به عنوان معاون
۴) تعزیر و دیه به عنوان مباشر معنوی

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است. به استاد ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۲۲ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵