ورود/ثبت نام

عليه يكي از وكلاي دادگستري در دادسراي انتظامي وكلا نسبت به تخلفات انتسابي وي شكايت می شود. درخصوص تصميم دادسراي انتظامي چنانچه عقيده بر تخلف نداشته باشد و شكايت نسبت به آن، كدام مورد صحيح است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) دستور بایگانی شدن پرونده را صادر می کند و این دستور، ظرف مهلت مقرر، فقط از طرف شاکی و رئیس کانون، قابل شکایت در دادگاه انتظامی وکلا است.
۲) دستور بایگانی شدن پرونده را صادر می کند و این دستور، ظرف مهلت مقرر، فقط از طرف شاکی قابل شکایت در دادگاه انتظامی وکلا است.
۳) قرار منع تعقیب صادر می کند و این قرار، ظرف مهلت مقرر از طرف شاکی و رئیس کانون، قابل شکایت در دادگاه انتظامی وکلا است.
۴) قرار منع تعقیب صادر می کند و این قرار، در مهلت مقرر، از طرف شاکی و رئیس کانون، قابل شکایت در دادگاه انتظامی قضات است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است. به استناد ماده ۶۵ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری. مطابق آیین نامه مذکور قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رئیس کانون در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه انتظامی وکلاء است و در صورتی که دادگاه قرار منع تعقیب را صحیح دانست آن را استوار مینماید و در صورتی که موضوع را قابل تعقیب تشخیص داد رسیدگی کرده حکم می دهد.»