ورود/ثبت نام

درخصوص ضمانت اجراها و مزاياي قانوني چك هايي كه مطابق قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب ۱۳۹۷، صادر شده و به گردش درآمده است، در فرض برگشت چك، كدام مورد صحيح است؟(وکالت۱۳۹۹ کانون)

۱) مسدود کردن وجوه کلیه حساب های بانکی صادرکننده و صاحب حساب در نزد بانک محال علیه و سایر بانکها و مؤسسات اعتباری به میزان کسری مبلغ چک
۲) درصورتی که در متن چک قید شده باشد «بابت مبایعه نامه مورخ … است»، درخواست اجرائیه فقط از اجرای ثبت امکان پذیر است.
۳) درخواست صدور اجرائیه علیه تمامی مسئولین چک از دادگاه، نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل، طبق تعرفه قانونی
۴) مسئولیت بانک به جبران خساراتی که از عدم اجرای کلیه تکالیف مقرر در قانون صدور چک به دارنده چک، وارد شده باشد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است. به استناد مواد ۵ و ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷