ورود/ثبت نام

اگر کسی که به مجازاتی غیر از سلب حیات محکوم شده است، بدون عمد یا تقصیر مجری حکم، در اثر اجرای مجازات کشته شود، حکم آن چیست؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) در قصاص، ضمان منتفی است ولی در حدود و تعزیرات، دیه از بیت المال پرداخت می شود.
۲) در حدود و قصاص، ضمان منتفی است ولی در تعزیرات، دیه از بیت المال پرداخت می شود.
۳) در تعزیرات، ضمان منتفی است ولی در حدود و قصاص، دیه از بیت المال پرداخت می شود.
۴) چون عمد یا تقصیری در کار نبوده، فارغ از نوع مجازات، ضمان منتفی است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است.