ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۸۷

۱- هر گاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند:

۱) هر یک به حد قذف محکوم می شوند
۲) در صورتی که قذف انها مختلف باشد حد ساقط و هر یک تا (۷۴) ضربه شلاق تعزیر می شوند.
۳) خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر یک تا (۷۴) ضربه شلاق تعزیر می شوند.
۴) در صورتی که قذف آنها همانند باشد حد ساقط و هر یک تا (۷۴) ضربه شلاق تعزیر می شوند.

۲- هر گاه فردی با رفتن بالای دیوار (به قصد سرقت) با سیم خاردار روی دیوار ملک برخورد پیدا کند و دچار برق گرفتگی شده و فوت نماید :

۱) دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.
۲) صاحب ملک عهده دار دیه نخواهد بود
۳) صاحب ملک عهده دار دیه خواهد بود
۴) عاقله صاحب ملک عهده دار دیه خواهند بود.

۳- در اکراه در قتل :

۱) در هر صورت مرتکب قصاص نمی شود.
۲) اگر اکراه شونده طفل یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.
۳) اگر اکراه شونده طفل مميز باشد باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.
۴) اگر اکراه شونده طفل باشد باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

۴- هر گاه کودکی که زبان باز نکرده در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید………:

۱) جانی به پرداخت دیه گویایی و ارش محکوم می گردد.
۲) جانی به پرداخت دیه شنوائی و گویایی محکوم می شود.
۳) جانی به پرداخت یک دیه کامله و نصف دیه محکوم می گردد.
۴) جانی علاوه بر دیه شنوایی به پرداخت ارش محکوم می شود.

۵- چنانچه فردی با ارائه فتوکپی مجعول شناسنامه ،دسته چک از بانک اخذ نماید:

۱) مرتکب استفاده از سند مجعول شده است.
۲) جعل در تصویر شناسنامه فاقد وصف مجرمانه می باشد.
۳) عمل وی علاوه بر جعل، استفاده از سند مجعول نیز می باشد.
۴) هر گاه از دسته چک مذکور استفاده کند مرتكب هر دو جرم شده است.

۶- در صورتی که محرز شود دارنده چکها، آنها را به عنوان ربا دریافت نموده است………

۱) به عنوان ربا گیرنده به مجازات قانونی محکوم می گردد.
۲) تحقق جرم ربا منوط به دریافت وجه چکها نمی باشد.
۳) خرید و فروش چک در قالب معاملات ربوی قرار نمی گیرد.
۴) تا زمانی که وجه چکها را دریافت نکرده باشد ربا تحقق نمی یابد.

۷- اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کنند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد …….

۱) دیه از بیت المال پرداخت می شود
۲) دیه بالمناصفه از آن دو گرفته می شود
۳) دیه بالمناسفه از عاقله آن دو گرفته می شود.
۴) دیه با قید قرعه از یکی از آن دو گرفته می شود.

۸- در قصاص عضو، کدام یک از عبارات زیر نادرست است؟

۱) تساوی اعضاء در سالم بودن باید رعایت شود.
۲) عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می شود.
۳) عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی شود.
۴) در جراحت موضحه و سمحاق تساوی در عمق شرط است.

۹- کدام یک از جرائم زیر قابل گذشت نمی باشند؟

۱) نشر اکاذیب
۲) تصديق خلاف واقع
۳) تخریب اموال تاریخی و فرهنگی
۴) افشای اسرار مردم توسط اطباء و جراحان

۱۰- پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد :

۱) قصاص می شود
۲) قصاص نمی شود. به تعزیر محکوم خواهد شد.
۳) قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.
۴) قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه و تعزیر محکوم خواهد شد.

۱۱- کدام یک از عبارات زیر نادرست است؟

۱) هر گاه بالغ، نابالغی را بکشد قصاص می شود
۲) هر گاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص می شود.
۳) هر ماه دیوانه با نابالغی عمداً کسی را بکشد قصاص نمی شود.
۴) هر گاه کسی بدون اذن ولی دم محکوم به قصاص را بکشد قصاص می شود.

۱۲- برای صدور حکم آزادی مشروط زندانی وجود کدام یک از شرایط زیر ضروری نیست؟

۱) بیش از نصف مجازات را گذرانده باشد
۲) در مدت اجرای مجازات مستمر حسن اخلاقي نشان داده باشد.
۳) برای بار اول به علت ارتکاب جرم به مجازات حبس محکوم شده باشد.
۴) وجود اوضاع و احوال محکوم دلالت داشته باشد که پس از آزادی مشروط مرتکب جرمی نخواهد شد.

۱۳- حد قذف در کدام یک از موارد زیر ساقط نمی شود؟

۱) هر گاه دو نفر یکدیگر را قذف کند.
۲) هر گاه قذف شونده قذف کننده را عفو نماید.
۳) هر گاه قذف شونده. قذف کننده را تصدیق نماید.
۴) هر گاه قذف کننده بگوید آنچه گفته حق بوده است.

۱۴- ارتکاب کدام یک از اعمال زیر از سوی مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر اسناد رسمی مستوجب مجازات جعل و تزویر اسناد رسمی نیست؟

۱) ثبت سند قبل از احراز هویت و اهلیت اصحاب معامله
۲) معدوم یا مکتوم نمودن تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت
۳) ثبت اسناد انتقالی با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده
۴) ثبت سند بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند.

۱۵- هرگاه محکوم به حدی، دیوانه یا مرتد شود:

۱) حد از او ساقط می شود.
۲) حد زنا و مسکر از او ساقط نمی شود.
۳) حد از او ساقط نمی شود
۴) حد زنا و مسكر از او ساقط می شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

*پاسخ سوال ۱
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۳
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۴
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۵
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۶
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۷
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۸
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۹
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۰
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۱
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال 12
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۳
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۴
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۵
گزینه 2صحیح می باشد.