ورود/ثبت نام

در خصوص مسئولیت های قانونی شرکت تجاری، کدام مورد صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۶)

۱) هم نسبت به خسارات ناشی از فعالیتهای خود شرکت، مسئولیت مدنی دارد و هم ممکن است مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر داشته باشد.
۲) به دلیل فقدان قصد مجرمانه، در هیچ حالتی مسئولیت کیفری ندارد و ارتکاب جرم به مدیران شرکت منتسب می شود.
۳) در هر موردی که عمل مجرمانه به نفع شرکت باشد، مسئولیت کیفری دارد.
۴) در مسئولیتهای مدنی مبتنی بر تقصیر، با توجه به فقدان اراده و منتفی بودن تقصیر از سوی شخص حقوقی، مسئولیت مدنی شرکت منتفی است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است.