ورود/ثبت نام

حق دسترسی و انتخاب وکیل، در کدام فصل قانون اساسی و در چه موضوعی آمده است؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) سوم – حقوق ملت
۲) اول – اصول کلی
۳) سوم – حق حاکمیت مردم
۴) یازدهم _ قوه قضائیه

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه1 صحیح است. به استناد اصل ۳۵ قانون اساسی