ورود/ثبت نام

چنانچه اکبر مرتکب قتل شبه عمد مورث خود شده باشد ، کدام مورد در خصوص ارث وی از مقتول ، صحیح است ؟(قضاوت۱۳۹۳)

۱) از كل ماترک حتی دیه ارث می برد
۲) از كل ما ترک به استثنای دیه ارث می برد.
٣) اولاد اکبر قائم مقام وی می شوند و از مورث ارث می برند
۴) ارث نمی برد

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 2صحیح است.